Prom贸ci贸s aj谩nlatok, b贸nuszok 茅s prom贸ci贸s k贸dok a FastPay kaszin贸ban

FastPay Casino

Egyetlen modern kaszin贸 sem k茅pzelhet艖 el prom贸ci贸s aj谩nlatok n茅lk眉l. A b贸nuszok a megl茅v艖 眉gyfelek sz谩m谩ra jutalomk茅nt szolg谩lnak, motiv谩lj谩k a potenci谩lis 眉gyfeleket a regisztr谩ci贸ra. A fiatal FastPay online kaszin贸 枚sszhangban van a trendekkel 茅s kiterjedt b贸nuszprogrammal rendelkezik. A szinte azonnali kifizet茅sekkel, a j谩t茅kok hatalmas katal贸gus谩val 茅s a b贸nuszokkal nagyon vonz贸v谩 teszi ezt a kaszin贸t a regisztr谩ci贸hoz.

FastPay

B贸nusz aj谩nlatok 煤j 眉gyfelek sz谩m谩ra

Az 眉dv枚zl艖 b贸nuszokat csak egyszer lehet felhaszn谩lni. A regisztr谩ci贸 ut谩n azonnal rendelkez茅sre 谩llnak. Az 煤j 眉gyfelek leiratkozhatnak az akci贸r贸l. A r茅szv茅tel meger艖s铆t茅s茅hez nem sz眉ks茅ges prom贸ci贸s k贸dot haszn谩lni. Az aktiv谩l谩s az els艖 befizet茅s ut谩n automatikusan megt枚rt茅nik. Jel枚lheti a b贸nuszt a szem茅lyes fi贸kj谩ban, vagy l茅pjen kapcsolatba az 眉gyf茅lszolg谩lattal.

Az 眉dv枚zl艖 b贸nusz az els艖 茅s a m谩sodik bet茅tn茅l ker眉l j贸v谩铆r谩sra. Az elhat谩rol谩s maxim谩lis 枚sszeg茅ben 茅s m贸dj谩ban k眉l枚nb枚znek egym谩st贸l. A b贸nusz alapok felhaszn谩l谩s谩nak felt茅telei megegyeznek. Az els艖 k茅t b贸nusz t茅tje 50x. A b贸nusz枚sszeget az 谩tv茅tel napj谩t贸l sz谩m铆tott 48 贸r谩n bel眉l meg kell fogadnia.

Az 眉dv枚zl艖 prom贸ci贸ban val贸 r茅szv茅telhez legal谩bb 20 USD/EUR 枚sszeget kell befizetnie a j谩t茅kfi贸kj谩ra, vagy ennek megfelel艖 枚sszeget m谩s p茅nznemben - 0,002 BTC, 0,4 LTC, 0,096 BCH, 8800 DOGE, 0,05 ETH, 75 PLN, 2130 JPY, 302 ZAR, 174 NOR, 25 CAD, 26 AUD.

A b贸nusz kreditek m茅retei:

  1. Els艖 befizet茅s - legfeljebb 100 USD/EUR, 865 NOR, 0,5 BCH, 44000 DOGE, 130 AUD, 0,01 BTC, 1,9 LTC, 127 CAD, 1511 CAR, 0,25 ETH, 10670 JPY, 374 PLN. A b贸nusz pontos 枚sszege a bet茅t nagys谩g谩nak 100% -a. Ezenk铆v眉l az els艖 befizet茅skor a j谩t茅kos 100 ingyenes p枚rget茅st kap a FastPay-t艖l. Az 枚sszegeket a p茅nzeszk枚z枚k sz谩ml谩ra t枚rt茅n艖 befizet茅s茅t艖l sz谩m铆tott 5 napon bel眉l j贸v谩铆rj谩k. A p枚rget茅sek maxim谩lis nyerem茅nye nem haladhatja meg a 22000 DOGE, 0,005 BTC, 50 EUR, 0,125 ETH, 65 AUD, 0,24 BCH, 187 PLN, 0,95 LTC, 64 CAD, 433 NOR, 5330 JPY 茅rt茅ket.
  2. M谩sodik befizet茅s - legfeljebb 0,125 ETH, 22000 DOGE, 50 EUR, 65 AUD, 0,24 BCH, 187 PLN, 0,95 LTC, 64 CAD, 433 NOR, 5330 JPY, 0,005 BTC. Az elhat谩rol谩s a bet茅t 75% -谩ban t枚rt茅nik. A felt枚lt茅shez ingyenes p枚rget茅st nem biztos铆tunk.

FastPay Casino

P茅nteken 茅s kedden t枚ltse be 煤jra a b贸nuszokat a FastPay-t艖l

Az akt铆v j谩t茅kosok minden h茅ten b贸nusz alapokat kaphatnak az 煤jrat枚lt茅si kamp谩nyban bet茅tek ut谩n kedden 茅s p茅nteken. Az akci贸ban val贸 r茅szv茅tel megh铆v谩sos m贸don t枚rt茅nik - a v谩llalat megh铆v贸kat k眉ld azoknak a j谩t茅kosoknak, akik megfelelnek a felt茅teleknek.

A FastPay keddi reload b贸nusz谩t csak azok az 眉gyfelek vehetik ig茅nybe, akiknek a h疟s茅gprogram 4-10. A b贸nuszt az aznapi els艖 befizet茅s 100% -谩ban 铆rj谩k j贸v谩. A prom贸ci贸ban val贸 r茅szv茅tel minim谩lis befizet茅se 0,002 BTC, 0,4 LTC, 20 EUR, 0,096 BCH, 174 NOR, 8800 DOGE, 75 PLN, 0,05 ETH, 2130 JPY, 302 ZAR, 20 USD, 25 CAD, 26 AUD. A maxim谩lis 枚sszeg nem haladhatja meg az 1,9 LTC, 100 USD/EUR, 44000 DOGE, 130 AUD, 0,5 BCH, 0,01 BTC, 127 CAD, 1511 CAR, 0,25 ETH, 10670 JPY, 374 PLN, 865 NOR ... A fogad谩st a j谩t茅kos h疟s茅grendszerbeli szintje hat谩rozza meg:

  • 4-t艖l 7-ig - 40x;
  • 8 茅s 煤jabb - 35x.

A FastPay kaszin贸 a p茅nteki Reload b贸nuszt is csak azoknak a j谩t茅kosoknak fizeti ki, akiknek a szintje nem kevesebb, mint 4. A prom贸ci贸ban val贸 r茅szv茅tel minim谩lis befizet茅si 枚sszege hasonl贸 a keddi Reload b贸nuszhoz. A maxim谩lis 枚sszeget, sz谩zal茅kot 茅s fogad谩st a h疟s茅gprogram szintje hat谩rozza meg. Min茅l magasabb, ann谩l t枚bb b贸nusz alapot kap a j谩t茅kos, 茅s ann谩l k枚nnyebb fogadni.

FastPay kaszin贸 prom贸ci贸s k贸dok

FastPay b贸nuszok

FastPay prom贸ci贸s k贸dok nem haszn谩lhat贸k az 眉dv枚zl艖 prom贸ci贸ban, az 脷jrat枚lt茅si B贸nusz 茅s n茅h谩ny m谩s aj谩nlat aktiv谩l谩s谩hoz. Ezeket minden j谩t茅kosnak k眉l枚n-k眉l枚n biztos铆tj谩k, tev茅kenys茅g茅t艖l f眉gg艖en. A prom贸ci贸s k贸dokat az 脰n szem茅lyes fi贸kj谩n kereszt眉l aktiv谩lj谩k. Seg铆ts茅g眉kkel a j谩t茅kos sz谩m铆that ingyenes fogad谩sokra vagy b贸nusz p茅nzre . Az egyes prom贸ci贸s k贸dok felt茅telei elt茅r艖ek. Haszn谩latuk el艖tt felt茅tlen眉l tanulm谩nyozni kell 艖ket.

H疟s茅grendszer a FastPay online kaszin贸ban

A b贸nuszprogram 10 szintb艖l 谩ll, 茅s a legmagasabb szint疟"fekete". A h疟s茅grendszer 谩llapot谩t a j谩t茅kos 谩ltal megszerzett st谩tuszpontok alapj谩n hat谩rozz谩k meg.

Minden szint felveszi a maga privil茅giumait. Min茅l magasabb a felhaszn谩l贸 谩llapota, ann谩l t枚bb b贸nuszt kap. A szint befoly谩solja a jutalmak nagys谩g谩t, a cashback sz谩zal茅k谩t, a fogad谩st stb.

A st谩tuszpontokat nyer艖g茅peken 茅s az 脡l艖 kaszin贸 szakaszban t枚rt茅n艖 fogad谩ssal lehet megszerezni. Egy pont megszerz茅s茅hez a t茅t 枚sszeg茅nek a k枚vetkez艖knek kell lennie:

  • automat谩kon - 174 NOR, 0,002 BTC, 8800 DOGE, 0,4 LTC, 20 EUR, 0,096 BCH, 75 PLN, 0,05 ETH, 2130 JPY, 25 CAD, 302 ZAR, 20 USD, 26 AUD;
  • az"脡l艖 kaszin贸" r茅szben szerepl艖 j谩t茅kokr贸l - 1740 NOR, 0,02 BTC, 88000 DOGE, 4 LTC, 200 EUR, 0,96 BCH, 750 PLN, 0,5 ETH, 20130 JPY, 250 CAD, 3020 ZAR, 200 USD, 260 AUD.

A k枚vetkez艖 szintre l茅p茅shez a j谩t茅kos 20 ingyenes p枚rget茅st kap. A Black 8-as, 9-es 茅s 10-es szintre t枚rt茅n艖 friss铆t茅skor a FastPay 眉gyfelek tov谩bbi p茅nzjutalmat kapnak.

FastPay Cashback

A 9 vagy ann谩l magasabb szint疟 j谩t茅kosok az elm煤lt 30 napban elvesztett t茅tek ak谩r 10% -谩nak visszat茅r铆t茅s茅re sz谩m铆thatnak. A b贸nusz alapokra tett fogad谩sokat nem sz谩moljuk. A cashback minden h贸nap 1. napj谩n j贸v谩铆r谩sra ker眉l. A cashback nem jelent fogad谩st. A be茅rkezett p茅nz felhaszn谩lhat贸 fogad谩sokra, vagy fel lehet venni bankk谩rty谩ra vagy elektronikus p茅nzt谩rc谩ra.

Sz眉let茅snapi aj谩nd茅k

A FastPay kaszin贸 minden 茅vben boldog sz眉let茅snapot k铆v谩n akt铆v 眉gyfeleinek. A nyer艖g茅peken t枚rt茅n艖 ingyenes p枚rget茅seket aj谩nd茅kba adjuk. Aj谩nd茅kot akkor kaphat, amikor el茅ri a h疟s茅grendszer 2. 茅s azt k枚vet艖 szintj茅t. B贸nusz茅rt forduljon a t谩mogat谩si szolg谩lathoz. Az aj谩nd茅k csak a sz眉let茅snapon 铆rhat贸 j贸v谩. Csak az akt铆v j谩t茅kosok sz谩m铆thatnak jutalmakra.

Az ingyenes p枚rget茅sek sz谩ma a szintt艖l f眉gg. A m谩sodik szinten 20 ingyenes p枚rget茅st fizetnek, 7 - 300 szinten. 8-10 szint k枚z枚tt nem p枚rget茅seket, hanem b贸nusz alapokat adnak. A t茅t 10x. Szem茅lyes felt茅telek vonatkoznak a fekete j谩t茅kosokra.

A b贸nuszprogram 谩rnyalatai

A b贸nusz alapok kiz谩r贸lag nyer艖g茅peken t枚rt茅n艖 fogad谩sokra 谩llnak rendelkez茅sre. Minden t茅t 100% -谩t figyelembe vessz眉k. Ha van akt铆v b贸nuszod, akkor nem fogadhatsz el fogad谩st:

  • r枚gz铆tett 茅s progressz铆v jackpotokkal rendelkez艖 r茅sek;
  • alkalmi j谩t茅kok;
  • t谩rsas 茅s 茅l艖 j谩t茅kok.

A video p贸kerj谩t茅kok szint茅n nem tartoznak ide. A FastPay kaszin贸 szab谩lyainak megs茅rt茅se miatt egy j谩t茅kost kiz谩rhatnak a b贸nuszprogramb贸l.

A b贸nuszprogramban val贸 r茅szv茅telt ideiglenesen felf眉ggesztj眉k, ha az utols贸 8 bet茅t 枚sszege legal谩bb 50% -kal magasabb, mint a b贸nusz besorol谩sa (a b贸nuszok 枚sszege * 100/az 枚sszes ut谩np贸tl谩s 枚sszege). Amint a j谩t茅kos elkezd teljes铆teni a b贸nuszprogram k枚vetelm茅nyeit, e-mailben 茅rtes铆t茅st kap, 茅s 煤jra felhaszn谩lhatja a b贸nuszokat.

A FastPay online kaszin贸 b贸nuszprogram az aj谩nlatok sokf茅les茅g茅vel t疟nik ki. A kaszin贸 谩lland贸 茅s ideiglenes prom贸ci贸kat k铆n谩l, 茅rdekes h煤z谩sokat tart. Az akt铆v j谩t茅kosok tov谩bbi jutalmakra jogosultak, amelyek m茅g 茅rdekesebb茅 茅s nyeres茅gesebb茅 teszik a j谩t茅kmenetet. Az akci贸k minden r茅szlet茅t a kaszin贸 webhely茅nek"Prom贸ci贸" 茅s"脕ltal谩nos Szerz艖d茅si Felt茅telek" r茅szei teszik k枚zz茅. El kell olvasniuk.